FPES får förlängt statsbidrag

Sju organisationer har fått bidrag för att under 2016 arbeta med frågor som gäller rättigheterna och levnadsvillkoren för hbtq-personer. Bidragsmyndigheten framhåller särskilt FPES arbete i sitt pressmeddelande om fördelningen av stödet.

I år har anslagen ökat med 3 miljoner till sammanlagt 9,3 miljoner kronor. Så här skriver bidragsmyndigheten MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, om sitt beslut:

Sju organisationer har fått bidrag för att arbeta med frågor som gäller rättigheterna och levnadsvillkoren för hbtq-personer, alltså homosexuella, bisexuella, transpersoner och de som identifierar sig som queer. 

Sammanlagt har 9,3 miljoner kronor getts som bidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Bland de organisationer som fått bidrag finns Transföreningen FPES, som sprider information om transpersoners situation. Organisationen har lokalföreningar i Göteborg, Malmö, Stockholm, Växjö, Båstad och Umeå. Under flera år har FPES etablerat kontakter och samarbete med kommuner och andra aktörer.

Andra som fått bidrag är EKHO i Göteborg, Sveriges förenade HBTQ-studenter i Uppsala, Öppna Moderater, Homo, bi- och transliberaler, HBTs Sverige samt RFSL.

 

 

By Published On: 31 januari, 2016