Ekonomisk kompensation till tvångssteriliserade

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) har meddelat att regeringen beslutat om att ta initiativ till en ny lag som ska möjliggöra ekonomisk kompensation till de personer som tvångssteriliserats till följd av tidigare krav i könstillhörighetslagen.

 

– Vi är oerhört glada för det här beskedet från regeringen och hoppas nu att processen ska gå så snabbt som möjligt och inte möta något motstånd, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Från och med januari 2013 får tvångssteriliseringar inte längre ske i Sverige. De strider mot regeringsformen, mot Europakonventionen och är diskriminerande, konstaterade Kammarrätten i Stockholm i en dom från december 2012. Då hade tvångssteriliseringarna av personer som ville byta juridiskt kön pågått sedan 1972.

Sommaren 2013 upphävdes också själva kravet i lagtexten av riksdagen. Efter det lämnade cirka 160 personer in ett ersättningsanspråk till Justitiekanslern för att de blivit tvångssteriliserade. RFSL, tillsammans med RFSL Ungdom, Transföreningen FPES, KIM och Diskrimineringsbyrån i Uppsala, stod bakom ansökan som juristen Kerstin Burman arbetat med. Justitiekanslern avslog ansökan sommaren 2014 och menade, tvärtemot Kammarrätten, att det inte alls handlade om tvångssterilisering.

Efter avslaget fattade organisationerna beslutet att stämma staten för det fall regeringen inte självmant skulle betala ut ersättning för den kränkning som skett. RFSL träffade Gabriel Wikström vintern 2015 för att framföra kravet om kompensation och upprättelse och sedan dess har kontakterna i frågan fortsatt. Eftersom den politiska processen varit långdragen har dock Kerstin Burman arbetat på en stämningsansökan med åtta pilotfall för att stämma staten om ett politiskt initiativ inte skulle komma.

– Att regeringen nu valt att ta politiskt ansvar för tvångssteriliseringarna är glädjande. Nu förutsätter vi bara att nivån på ersättningen blir tillräcklig hög. I vår stämningsansökan satte vi nivån till 300 000 kronor per person, vilket bland annat baseras på svensk skadeståndsrätt samt att staten kränkt den personliga integriteten i strid med grundlag och Europakonventionen. Föreslår regeringen ett avsevärt lägre belopp så får vi vända oss till rättsväsendet ändå, säger Kerstin Burman.

Ekonomisk ersättning kan naturligtvis inte helt kompensera för den grova kränkning som tvångssteriliseringarna inneburit. Men en ekonomisk kompensation på regeringens initiativ blir ett offentligt erkännande av att det som hänt de här individerna var fel – så här får en stat inte behandla sina medborgare. På 1970-talet upphävdes de lagar som möjliggjorde tvångssterilisering av andra grupper och år 2000 beslutade regeringen att be om ursäkt och betala ut ekonomisk kompensation till de som tidigare tvångssteriliserats.

– Nu får vi samma upprättelse som de andra tvångssteriliserade, det känns som ett oerhört erkännande av regeringen av att staten har gjort fel. När jag har pengarna i handen så kommer jag fira, säger Maria Sundin, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse och en av de som varit med i processen för att få ekonomisk kompensation.

 

By Published On: 27 april, 2016