Ny könstillhörighet ska slå igenom fullt ut i folkbokföringen

Personer som ändrar sin könstillhörighet får nytt personnummer. Från den 1 juni i år kommer det nya personnumret även att slå igenom för personens familjerelationer i folkbokföringen.

Den nya rutinen innebär i korthet att det nya namnet och personnumret för den som ändrat könstillhörighet även kommer visas för dennes barn och föräldrar.

I dag finns både det nya och gamla personnumret registrerat i folkbokföringen. Nära familjerelationer till den som ändrat könstillhörighet har hittills varit fortsatt knutna till det gamla personnumret.

– Det är en efterlängtad förändring för dem som berörs, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Nuvarande rutin kan innebära problem för föräldrar med vårdnad av barn eftersom det gamla personnumret visas i barnens personbevis.

– Eller vid en bouppteckning, då den som ändrat sin könstillhörighet måste berätta om detta eftersom det är dennes gamla personnummer som är knutet till den avlidna föräldern.

Efter förändringen finns det gamla personnumret endast kvar som historisk uppgift i folkbokföringen. Därmed återspeglar familjerelationerna i folkbokföringen fullt ut den ändrade könstillhörigheten med nytt personnummer.

För till exempel en man som blivit kvinna anges hon efter förändringen som barnets mor i bland annat personbevis.

Förändringen gäller alla som ändrar könstillhörighet efter 1 juni 2016. Den som tidigare ändrat sin könstillhörighet har dock möjlighet att skriftligen begära ändring i folkbokföringen så att endast aktuella förhållanden visas.

By Published On: 1 juni, 2016