Enkät ska förbättra transvården

Den europeiska transorganisatonen TGEU genomför nu en anonym webbenkät om hälsofrågor. Syftet är att bidra till att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård för transpersoner.Enkäten är på svenska och vänder sig till alla som identifierar sig som transpersoner. Den  handlar om personlig hälsa, allmän sjukvård och transvård. Läs mer och gör enkäten här.

By Published On: 29 september, 2016