Anne Colt avliden

Den välkända styrelseledamoten i FPES Anne Colt avled den 27 oktober efter en tids sjukdom. Hon var en viktig kraft i föreningen och aktiv i många år. Anne var FPES styrelsens sekreterare under den betydelsefulla tid när föreningen utvecklade sitt deltagande i samhällslivet. Hennes stora engagemang i föreningens arbete  har hjälpt till att göra föreningen känd inom myndigheter av skilda slag och därmed gett oss möjligheter att påverka så att vår situation blir bättre.

Denna envisa, bråkiga, engagerade och varma människa lämnar ett stort tomrum efter sig.

Hennes förmåga att nå och knyta kontakt med ungdomar är väl omvittnad. Anne har betytt mycket för många i föreningen. Det är många medlemmar som fått ett ovärderligt stöd av Anne under sin process att komma ut.

Vi är många som kommer att minnas Anne för alltid.

Alfie Martins
Ordförande Transföreningen FPES

By Published On: 10 november, 2016