Ulrika Westerlund utredare om transpersoners levnadsvillkor

Ulrika Westerlund har idag utsetts till särskild utredare i utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner. Den särskilda utredaren får bland annat i uppdrag att göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället.
– Den här utredningen är ett av flera viktiga steg som regeringen tar för att stärka transpersoners ställning och rättigheter. Ulrika Westerlund besitter den samlade kompetens som krävs för att leda utredningen och jag ser fram emot de förslag som kommer att lämnas, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Jag är väldigt glad och hedrad över uppdraget och möjligheten att få arbeta med att föreslå åtgärder som kan leda till förbättringar vad gäller rättigheter och levnadsvillkor för transpersoner i Sverige. Den här utredningen blir ett viktigt komplement till de andra processer som redan pågår, säger Ulrika Westerlund.

Syftet med utredningen är att stärka transpersoners rättigheter och förbättra levnadsvillkoren för transpersoner. Flertalet rapporter visar att transpersoner i Sverige har sämre levnadsvillkor än befolkningen som helhet, till följd av samhällets transfobi. Denna utsatthet begränsar såväl vardagsmobilitet och livsutrymme som tillgång till grundläggande tjänster.

I sitt arbete ska utredaren bland annat samråda med organisationer som företräder transpersoners rättigheter.

Utredaren ska bland annat:
• Kartlägga hur transpersoner bemöts i kontakt med myndigheter och med hälso- och sjukvården i Sverige och särskilt belysa transpersoners psykiska hälsa och villkoren för transpersoner i arbetsliv och fritid.
• Föreslå hur personer som ändrat juridiskt kön lättare kan få ut nya betyg, examensbevis och annan dokumentation från t.ex. lärosäten och arbetsgivare.
• Kartlägga väntetider inom den könsbekräftande vården och föreslå konkreta insatser för att öka välbefinnandet hos personer som är i behov av vård och behandling.

Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 31 oktober 2017.

Särskilda utredaren Ulrika Westerlund
Ulrika Westerlund var förbundsordförande för RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) mellan 2010 och 2016. Hon har tidigare varit vice förbundsordförande i RFSL, ordförande för Stockholm Pride, chefredaktör för tidskriften Bang, utredningssekreterare i kommittén för samordning av Mångkulturåret samt en av två projektledare för projektet “A Queer was here” på Forum för levande historia.

 

By Published On: 1 december, 2016