De flesta upplever en markant förbättrad livskvalitet

Allt fler människor vill genomgå det som i dag kallas könsbekräftande kirurgi. Metoderna har blivit bättre och nästan alla patienter är nöjda med resultatet. Erfarenheterna används nu för att hjälpa en annan stor patientgrupp, könsstympade kvinnor.

Omkring en person på tiotusen lever med könsdysfori. Upplevelsen av att kroppen inte överensstämmer med den upplevda köns­identiteten skapar ett stort psykiskt lidande, och allt fler uppsöker sjukvården för att få hjälp. År 2011 fick kliniken för rekonstruktiv plastik­kirurgi på Karolinska universitetssjukuset i Solna ett 50-tal remisser gällande könsbekräftande kirurgi, 2016 var antalet 360.

Se mer nedan

http://ki.se/forskning/de-flesta-upplever-en-markant-forbattrad-livskvalitet

By Published On: 27 februari, 2017