FPES har blivit inbjudna till “Sakråd om genomförandet av den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”

Den 14 Mars 2017 så kommer Alfie Martins från FPES att deltaga i detta samråd. Inbjudan har kommit till FPES från stadsråden Alice Bah Kuhnke och Anders Ygeman.

Den nationella planen kan ni läsa om på följande länk.

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/samlat-grepp-mot-rasism-och-hatbrott/

By Published On: 27 februari, 2017