Den 14 Mars 2017 så kommer Alfie Martins från FPES att deltaga i detta samråd. Inbjudan har kommit till FPES från stadsråden Alice Bah Kuhnke och Anders Ygeman.

Den nationella planen kan ni läsa om på följande länk.

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/samlat-grepp-mot-rasism-och-hatbrott/