Den 2 Mars 2017 var FPES på besök hos Socialdepartementet för att diskutera Ny lag om medicinsk könskorrigering. Detta är en den del av SOU 2014:91 som är relaterat till den medicinska processen.

Senare så kommer den andra halvan av SOU 2014:91 att behandlas av finansdepartementet. Det kommer vi också bli kallade till.

Från FPES deltog Alfie Martins och Sara Bystam.