Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga

Läkartidningen har skrivit om Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga. Se länken nedan.

http://lakartidningen.se/EditorialFiles/MY/[EFMY]/EFMY.pdf

By Published On: 2 mars, 2017