Läkartidningen har skrivit om Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga. Se länken nedan.

http://lakartidningen.se/EditorialFiles/MY/[EFMY]/EFMY.pdf