Tvångssteriliserade får ersättning

Personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen ska kunna få rätt till statlig ersättning. Det föreslås i en departementspromemoria som Socialdepartementet skickar ut på remiss.

Se mer nedan

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/personer-som-drabbats-av-det-tidigare-steriliseringskravet-i-konstillhorighetslagen-foreslas-fa-ersattning-av-staten/

By Published On: 29 mars, 2017