HBT-organisationer ville inte flytta diagnoskoder

Den 30:e mars 2017 var FPES och andra berörda organisationer på ett möte med generaldirektören på Socialstyrelsen för att diskutera förändring av diagnoskoden för transsexualism inom den existerande ICD-10 definitionen. Idag ligger den bland de psykiatriska diagnoserna, närmare bestämt som F64.Många har velat flytta diagnosen bort från de psykiatriska diagnoserna. Vid WHO:s senaste möte i Tokyo togs ett beslut om att flytta den till kapitlet nedan. Där skulle man då skapa ett Z77 kapitel. Den 19/3 2017 ändrade sig WHO och drog tillbaka det beslut som togs i Tokyo. Eventuellt kan nya förslag komma i framtiden.

Alla organisationer som var med på mötet på Socialstyrelsen såg detta som ett potentiellt problem av flera anledningar och tryckte på att vi skall behålla koderna där de är nu för att

  1. Vi riskerar att den skattefinansierade vården försvinner eller blir begränsad.
  2. Tunga europeiska remissinstanser som TGEU och Gate är negativt inställda med tanke på vad som kan hända i andra länder och vi känner solidaritet.
  3. Vi kunde inte på sittande möte få en garanti att vården inte skulle påverkas. En flytt skulle påverka finansieringen av vården som skulle finansieras på ett annat sätt.
  4. Det finns en risk, dock liten, att de diagnoskoder som förhandlats fram som del av ICD-11 skulle påverkas.

Läs mer på länken:

Z70-Z76 Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer
By Published On: 30 mars, 2017