Cecilia Dhejne har disputerat

Den 31 mars försvarade Cecilia Dhejne sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln On Gender Dysphoria vid en disputation på Karolinska Sjukhuset. Opponent var Annelou de Vries från Vrije Universiteit Amsterdam. Cecilia Dhejne  är överläkare vid Anova, mottagningen för transmedicin vid Karolinska Sjukhuset, och medlem i FPES forskningsgrupp AFTO.

Avhandlingen redovisar och diskuterar fyra olika undersökningar. Den första visar att när transkvinnor  exponerades för vissa doftämnen (feromoner) så reagerade deras hjärnor på ett sätt som mer liknar ciskvinnors än cismäns men det fanns också en del cismanliga drag. Likheten med ciskvinnor är mycket intressant men det faktum att reaktionsmönstret inte är helt identiskt ger förstås upphov till nya frågor. Studierna  2 och 3 är analyser av registren över de personer som genomgått könskorrigering i Sverige: ökningen av antalet efter 2001, fördelningarna mellan  MtF och FtM, nedgången av antalet ångrare med mera, med mera. Den fjärde studien redovisar uppföljningsintervjuer hos 65 personer efter genomgången könskorrigering.

Cecilia Dhejne fick 2016 FPES hjältepris för sina insatser att förbättra sjukvårdens insatser för personer med könsdysfori. FPES och AFTO har framfört sina gratulationer.

 

By Published On: 10 april, 2017