Från första juli 2017 träder en ny namnlag i kraft. Samtidigt tar Skatteverket över hanteringen av personnamn.

Läs mer här.