Nu finns även denna på riksdagens bord. Proposition 2017/18:59

http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/ett-utvidgat-straffrattsligt-skydd-for_H50359