Nu har skadestånds ärendet kommit till riksdagen som Proposition 2017/18:64

http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/statlig-ersattning-till-personer-som-har-fatt_H50364