Statlig ersättning till tvångssteriliserade

Statlig ersättning till tvångssteriliserade transpersoner
Idag beslutade Riksdagen att anta propositionen ”Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall”. Ersättning lämnas med ett schablonbelopp på 225 000 kronor. Alla som beviljas ersättning får samma belopp.

Kammarkollegiet skall sköta ärendena. Pressmeddelande_Kammarkollegiet_180321

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/statlig-ersattning-till-personer-som-har-fatt_H501SoU19

By Published On: 21 mars, 2018