Förändringar i den medicinska delen av könstillhörighetslagen

Nu har Socialdepartementet kommit ut med en promemoria som föreslår förändringar i den medicinska delen av den tidigare könstillhörighetslagen från 1972. Dessa förändringar är väldigt väl genomarbetade och viktiga. De nya lagarna föreslås att gälla från 1 Juli 2019. För mer information om lagarna så kan ni läsa på regeringens hemsida på länkarna nedan.

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen Ds 2018:11

By Published On: 5 maj, 2018