Många söker ersättningen för tvångssterilisering

Erland Törngren från Kammarkollegiet deltog i FPES vårträff i Båstad. Han informerade deltagarna om möjligheten att få skadestånd för de som tvingades att sterilisera sig för att få byta juridiskt kön mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013, när lagen ändrades. Under de två första veckorna kom 250 ansökningar in. Cirka 963 personer beräknas ha rätt till ersättningen som är 225 000 kronor. Information om hur ansökan om ersättning ska göras finns på Kammarkollegiets hemsida.

Under Båstadsträffen höll Eva Benner i ett engagerande seminarium om transpersoners levnadsvillkor. Där diskuterades bland annat hur det är att åldras som transperson, där finns bland annat vårdfrågor. Andra områden var omgivningens bemötande och mer specifikt bemötande inom kyrkan och andrq organisation. 

Deltagarna fick också information om medicinska aspekter på åldrandet för transpersoner. 

 

By Published On: 11 maj, 2018