Podd om normkritik i socialtjänsten

En podd om hur kan socialtjänsten bli bättre på att möta hbtq-personers behov?

Socialtjänstpodden träffar Sara Lundgren från Socialstyrelsen för att prata om den nya webbutbildningen om normkritik ur ett hbtq-perspektiv.
Flera studier visar att hbtq-personer har ett lågt förtroende för socialtjänsten och att det gör att man avstår från att söka hjälp trots att man har behov. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stödja socialtjänsten i hur bemötandet kan förbättras och gör det nu i form av en webbutbildning.

Länk till Podden

https://soundcloud.com/user-828480428/normkritik-i-socialtjansten

Länk till Webbutbildningen

http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Webb-utbildningar/Sidor/Att-synliggora-normer-i-socialtjansten-med-ett-hbtq-perspektiv.aspx

By Published On: 13 augusti, 2018