Moderniserad könstillhörighetslagstiftning

Regeringen fattar torsdagen den 30:e augusti beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag om en ny och modernare könstillhörighetslagstiftning. Bland annat ska det bli betydligt enklare att byta så kallat juridiskt kön. Ungas situation stärks också.

FPES ser positivt på att det läggs fram en lagrådsremiss  även om vi ännu inte har sett innehållet. Vi vet alltså inte ännu om denna verkligen är helt tillfyllest eller ej. Det lär vi få möjlighet att återkomma till.

FPES är också kritiska till att regeringen har låtit det dröja så länge. Vi var med och gav synpunkter för 1,5 år sedan på en snabbutredning rörande den medicinska delen men den juridiska delen startades inte förrän ansvaret lagts över på socialdepartementet i början av 2018.

Att komma med detta såpass nära valet tycker vi är tråkigt. Det kan äventyra ett väldigt viktigt beslut.

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/08/moderniserad-konstillhorighetslagstiftning-ska-starka-transpersoners-egenmakt

By Published On: 29 augusti, 2018