Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Regeringen föreslår att två nya lagar, lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen, ska ersätta lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Även följdändringar i andra lagar föreslås.

Lagrådsremissen kan hittas via denna url

https://www.regeringen.se/4a57db/contentassets/e5155d68d9f342a18a449640d8d2f76a/vissa-kirurgiska-ingrepp-i-konsorganen-och-andring-av-det-kon-som-framgar-av-folkbokforingen.pdf

 

By Published On: 2 september, 2018