För första gången har Stockholms Folkhälsoenkät ställt frågor om hur många personer som har tankar kring könskorrigering. Det bottnar i att allt fler svenskar i hela landet söker den här typen av vård.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/en-av-hundra-har-tankar-om-konskorrigerande-vard