En vädjan från polisen

Polisen och Brottsofferjouren Sverige vill höja sin förmåga att ge stöd till personer som utsatts för hatbrott. Som ett första steg i det arbetet behöver dom intervjua människor som har den erfarenheten. Därefter kommer dom att utbilda sina brottofferstödjare om hatbrott. Som ett sista steg i det här projektet kommer det att genomföras en kampanj i sociala medier med budskapet att

”Kom till oss – vi stöttar dig!” riktat till hatbrottsoffer.

Polisen vill därför ha kontakt med de som är villiga att ställa upp senast den 1 april 2019.

Maila info@fpes.se era kontaktuppgifter för vidarebefordran till polisen

By Published On: 19 mars, 2019