FPES svar på Uppdrag Gransknings program “Tranståget och tonårsflickorna”

FPES tycker i stort att programmet är bra men vi har ett par kommentarer som vi vill lyfta fram därför att vi känner att de frågorna inte belystes i programmet. Det är också värt att påpeka att redaktionen bara beaktar ena sidan och inte har gett plats för dem där allt gått bra och det psykiska måendet blivit avsevärt bättre än innan.

Att det är många unga människor som lider av psykisk ohälsa idag kan ha många olika anledningar, till exempel trauman som sexuella övergrepp och psykiska sjukdomar av olika slag. Det är viktigt att framhålla att alla utredningar är individuella och kan ge olika slutresultat. I vissa fall slutar utredningen med att man kommer fram till att det inte var könsdysfori utan något annat och då blir det fråga om en annan behandling. Oavsett slutresultatet så ökar välmåendet i gruppen avsevärt.

Ingen kräver att man stoppar/bromsar vårdinsatser om de kan rädda liv i bara 70 procent av fallen. En hel del behandlingar når inte ens upp till den siffran. Men man gläds över var och en som kan räddas. Samtidigt arbetar man för att förbättra de etablerade metoderna och behandlingarna för att rädda så många som möjligt.

Det är givetvis tragiskt när någon ångrar sig och stödet till dem som gör det måste vara tillräckligt för att deras psykiska välmående skall förbättras. Detta gäller oavsett vilken vård det handlar om.

Ungdomar med könsdysfori mår väldigt dåligt och det finns en stor risk att de skaffar hormonpreparat själva på nätet. Då kan det vara helt andra preparat, rent av farliga och utanför den svenska sjukvårdens kontroll.

Behandlingen av transbarn med könsdysfori sänker kraftigt suicidtalet i den gruppen. Vi vet att suicidfallen är starkt överrepresenterade hos dessa barn och ungdomar i jämförelse med andra jämnåriga. Ingen vill att siffran ska öka igen på grund av förhastade åtgärder efter det att enstaka individer ångrat sina tidigare beslut. Ett positivt behandlingsresultat i 98 – 99 procent av fallen är sanslöst bra i alla vårdsammanhang.

Det är viktigt att ungdomar utreds av kompetenta och välutbildade personer i särskilda utredningsteam. Konsekvenserna av felaktiga behandlingar kan bli allvarliga.

By Published On: 3 april, 2019