”Den stora andelen av dem som genomgått könskorrigerande vård har tvärtom fått hjälp att leva ett bättre liv. Många av dessa var tidigare självmordsbenägna”, skriver Sara Bystam.

https://www.svt.se/opinion/behandling-av-transbarn-med-konsdysfori-minskar-sjalvmorden