Event under West Pride: Innanförskap istället för utanförskap. HBTQ vs. Icke-HBTQ

Onsd. 12 juni  kl 11-11.45 i Stadsbibliotekets hörsal i Göteborg.

Talare Angelica Löwdin.

En ändrad syn på förhållandet mellan HBTQ och Icke-HBTQ. Det handlar om variationsmönster, inte om norm och icke-norm.

Länk till Facebook eventet

By Published On: 29 maj, 2019