Event under West Pride: Trans på arbetsplatsen

Onsd. 12 juni  kl 13-1345  i Riksarkivets hörsal, Göteborg

Hur fungerar det i dagsläget att vara öppen med sin transidentitet på arbetsplatsen. Olika perspektiv ges.

Länk till Facebook eventet

By Published On: 29 maj, 2019