Event under West Pride: Transkunskap för HR-chefer och personalansvariga

Torsd. 13 juni kl 16-16.45 i Riksarkivets hörsal i Göteborg

Talare Atalanta Ort.

Seminariet avser att förmedla sådan kunskap om trans som är relevant för området ”trans på arbetsplatsen”.

Länk till Facebook evenemanget

By Published On: 29 maj, 2019