Framtida högspecialiserad vård av transpersoner

Utredning pågår inom Socialstyrelsen om vårdområdet runt könsdysfori skall göras till nationell högspecialiserad vård. FPES tidigare ordförande Sara Bystam ingår som patientrepresentant i den sakkunniggrupp som bildats.

Sakkunniggruppens uppdrag innebär

  • Genomlysa vårdområdet
  • Utförligt beskriva den del i vårdkedjan som är aktuell för nationell högspecialiserad vård​.
  • Ge rekommendation om det optimala antalet vårdenheter för en jämlik och resurseffektiv vård​. Max 5 vårdenheter.
  • I uppdraget ingår inte att utse vilka vårdenheter som ska tilldelas uppdraget​.

I detta ingår att göra en medicinsk beskrivning, titta på vårdvolymer, beskriva vilken forskning som finns i Sverige, göra en internationell utblick och göra avgränsningar.

Sakkunniggruppen tar också fram särskilda villkor för att få bedriva den föreslagna vården. Gruppen skall också beakta konsekvenserna av att koncentrera vården.

 

By Published On: 20 november, 2019