Bli medlem

Medlemsansökan

  • Betala in medlemsavgiften till plusgiro 46 69 19-8. Avgiften är 100 kronor per år. 50 kronor om du inte har fyllt 27 år. Fyll sedan i den här medlemsansökan. Den som blir medlem får boken om FPES utan kostnad. Din ansökan förvaras hos FPES medlemsansvariga och uppgifterna lämnas inte ut till andra parter.
  • Eventuellt alias som medlemsnamn. Om du uppger ett sådant kommer det att stå i stället för ditt folkbokförda namn i medlemslistan på den medlemsinterna delen av FPES webbplats (där inloggning krävs).
  • Signera

 

CAPTCHA

Bookmark and Share