En mötesplats för alla transpersoner

FPES är en förkortning av Full Personality Expression Sweden. Namnet innebär att man ska få ge uttryck för hela sin personlighet. Föreningen är ideell och arbetar för alla som har en könsidentitet eller ett könsuttryck som skiljer sig från den traditionella samhällsnormen. För att vi fritt ska kunna uttrycka hela vår personlighet och kunna leva fullt ut som alla andra i samhället.

Tillsammans kan vi vara en stark röst i samhället.

Föreningen arbetar för alla som har en könsidentitet eller ett könsuttryck som skiljer sig från den traditionella samhällsnormen. Vill du bli medlem? Medlemskapet kostar 100 kr per år. Ansök om att bli medlem.

Principen om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde är en viktig utgångspunkt för FPES arbete. Våra fokusfrågor syftar till att stärka transpersoners ställning i samhället, men vårt arbete med de mänskliga värdena kan också komma bredare grupper, och hela befolkningen, till del.

En viktig del av FPES verksamhet är de lokala aktiviteterna för medlemmar och våra nätverk. De sker inom våra avdelningar som arrangerar regelbundna möten, caféträffar och andra aktiviteter öppna för alla transpersoner.