Nyheter

FPES Hjältepris 2021

Föreningen för transpersoner FPES (Full Personality Expression) har beslutat sig för att dela ut årets...

FPES välkomnar promemoria på remiss

FPES välkomnar att “Promemoria om nya könstillhörighetslagen” kommit ut på...

FPES Remissvar

Delbetänkandet SOU 2020:79 Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder...

FPES tal vid den digitala demonstrationen 30 januari 2021 för #TranslagNu

FPES medverkar i Facebook eventet Digital demo för #TranslagNu  ...

FPES Remissvar på Vårdområdet könsdysfori som nationell högspecialiserad vård

FPES Remissvar till förslaget med diarienummer 5.3-13381/2019 Genomlysning av vårdområdet könsdysfori...