Socialstyrelsen uppdaterade i förra veckan sitt kunskapsstöd för hormonbehandling vid könsdysfori till unga transpersoner (under arton år). Det nya stödet innebär en skärpning av de tidigare rekommendationerna och sätter som norm att stopphormoner och könshormoner endast ska ges i undantagsfall och om behandlingen kan kopplas till forskning. Dock medges undantag från denna regel och det är också oklart vad exakt ”forskning” betyder i sammanhanget och hur detta ska relateras till den individuella patienten.

FPES har tidigare i processen gett synpunkter på de nya riktlinjerna och varnat för en alltför restriktiv hållning till båda formerna av behandling. Självklart ska alla utredningar vara noggranna och då det finns risker för olika former av biverkningar finns det all anledning att vara försiktig. Det finns dock nu en uppenbar risk att patienter med en långvarig och dokumenterad könsdysfori berövas möjligheten till behandling och därmed tvingas genomgå en påtvingad pubertet med allt vad detta innebär i form av lidande. Därmed ökar också sannolikheten för självmedicinering vilket även detta innebär en risk.

Vår förhoppning är att behandlande kliniker kan hitta en väg som gör det möjligt även för yngre personer att ta del av behandling som kan mildra deras könsdysfori samt att det snarast tillsätts resurser som kan både minska kötider och ge utrymme för mer forskning

Uppdaterade rekommendationer för hormonbehandling vid könsdysfori hos unga – Socialstyrelsen

NYHETER

Alfie Martins

6 juli, 2022|

Den 3 juli nåddes vi av det sorgliga beskedet att Alfie Martins somnat in efter en tids sjukdom. Hon var en stor kämpe för FPES och för hela transrörelsen. Tack Alfie, för ditt engagemang [...]

Nya riktlinjer för hormonbehandling av unga

15 mars, 2022|

Socialstyrelsen uppdaterade i förra veckan sitt kunskapsstöd för hormonbehandling vid könsdysfori till unga transpersoner (under arton år). Det nya stödet innebär en skärpning av de tidigare rekommendationerna och sätter som norm att stopphormoner och [...]

FPES Hjältepris 2021

31 december, 2021|

Föreningen för transpersoner FPES (Full Personality Expression) har beslutat sig för att dela ut årets hjältepris till Denize Blom med följande motivering: "Därmed uppmärksammas de transpersoner som är öppna på arbetsplatsen. I detta sammanhang [...]

FPES Remissvar: Delbetänkandet SOU 2020:79 Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (dnr: A2020/02630)

4 maj, 2021|

Delbetänkandet SOU 2020:79 Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (dnr: A2020/02630) Sammanfattning FPES tillstyrker i huvudsak att utredningens förslag om tillsyn över aktiva åtgärder genomförs (framför allt att DO [...]