Misshandel i Reykjavik

Kamrater,

 

I dag nåddes vi av beskedet att vår ordförande Johannes Edenteg misshandlats vid ett besök i Reykjavik. Även om vi ännu inte har några detaljer om överfallet och fortfarande saknar information från polisen så är det mycket som talar för att det handlar om ett våld som riktar sig mot honom som transperson. Misshandeln kommer dessutom bara några veckor efter ett annat överfall som Johannes utsattes för i sin hemstad Västerås. Vid det tillfället uppfattade han anfallet som direkt kopplat till de våldsamheter som uppstod under Västerås Pride tidigare under sommaren, och en sorts hämnd för att han gått ut i media och påtalat det ökade våldet. Det kan heller inte uteslutas att hans hudfärg spelat in i dessa överfall. Rasism och transfobi hör ihop och de av våra kamrater som har ett utseende som i vissa människors ögon avviker är extra utsatta. Det är heller ingen tillfällighet att våldet nu ökar. Jag ser direkta kopplingar till den våg av transhat som sprids från pseudo-religiösa grupper och personer med en förvriden bild av nationalism och svenskhet. Tyvärr späds detta på av ett alltmer transfobiskt klimat i media, även etablerade sådana, samt av en obehaglig passivitet av myndigheter och dominerande politiska krafter.

 

Våra tankar går naturligtvis i denna stund till Johannes men vi låter oss inte kuvas. Vi ska nu träffas ännu mer, både fysiskt och digitalt. Vi ska brygga mer kaffe, grädda fler våfflor och se fler filmer tillsammans. Allt detta för att sprida den unika kärlek som finns inom trans- och queervärlden, den som är grunden för vår samvaro och för många av oss en absolut förutsättning för våra liv.

 

I vrede och kärlek

 

Helena Berglund

Vice ordförande, FPES

By Published On: 28 september, 2023