Namnbyte

I och med Regeringsrättens dom 2009, den så kallade ”Jan-Olov Madeleine-domen”, blev det tillåtet att lägga till ett könskonträrt förnamn. Den rätten har numera utökats:

Från den 1 juli 2017 finns en ny lag om personnamn. Det är tillåtet att byta eller lägga till förnamn utan hänsyn till ens könstillhörighet. Detsamma gäller byte till ”dotterefternamn”.
Både förnamn och efternamn hanteras numera av Skatteverket som sprider ditt nya namn till övriga delar av samhället, men ibland måste du själv kontakta företag, föreningar och organisationer för uppdatering av namnuppgifterna. Pass, körkort och övriga id-handlingar behöver förstås också förnyas.

Förnamn
Är du under 18 skall vårdnadshavare göra ansökan om namnbyte och har du fyllt 12 behövs även din underskrift på ansökan.
Du kan lägga till, byta, ändra stavningen på eller att ta bort ett eller flera förnamn samt även ändra ordningsföljden på namnen.
Det går att göra ovanstående flera gånger och du behöver inte behålla något ursprungsnamn.
Ansökningskostnad 250 kronor.

Efternamn
Du har till exempel möjlighet att byta till dubbelt efternamn, makes namn, förälders namn, tidigare namn, gammalt släktnamn, ett nybildat eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer.
Du kan ändra/byta efternamn flera gånger. En del namnansökningar är avgiftsfria medan andra har en avgift på 1 800 kronor.
För mer detaljerad information, tillvägagångssätt och blanketter för nedladdning besök Skatteverkets hemsida:

www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn