normer och transpersoner

Vårt samhälles normer kan ibland begränsa möjligheten att vara sig själv. Den som inte passar in i könsnormen kan få svårigheter. Men att kunna leva som den man är hör till de mänskliga rättigheterna.

Ordet transpersoner används ofta som ett paraplybegrepp för personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från den traditionella samhällsnormen.

En enskild transperson kan identifiera sig som man, kvinna, både och, mitt emellan, varken eller – oberoende av det kön som registrerats vid födseln. En del vill förändra sin kropp, andra inte.

Transpersoner kan sägas vara personer med könsidentitetsvariation. På engelska finns benämningarna transgender och gender variant persons.

Könsidentitet och könsuttryck är något annat än sexuell läggning. Transpersoner kan precis som andra ha vilken läggning som helst.