transition

Huvudsyftet med en könsidentitetsutredning är att fastställa eller utesluta diagnosen transsexualism.

Att utreda och bedöma eventuell psykiatrisk sjuklighet är också en viktig uppgift, liksom att bedöma om patienten har tillräcklig psykologisk och social stabilitet för att kunna klara en könsbekräftande behandling samt realistiska förväntningar kring vad det innebär. Viktigt är också att hålla en fortlöpande kontakt för att bedöma stabiliteten i patientens önskemål över tid. Utredningsteamet fungerar också som konsulter för vårdgrannar, patienter och anhöriga.

utredningsenheter

Linköping
Universitetssjukhuset, sexologiska mottagningen
581 85 Linköping
Telefon 010-103 00 00 (fråga efter psykiatriska kliniken)

Lund
Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Lund
Postadress: Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Lund,
Baravägen 1, 221 85 Lund
Telefon 046-17 40 35 och 046-17 42 70 (kurator)
Telefon 046-17 42 71 (sekreterare)
Teamet tar emot personer folkbokförda i Skåne, Södra Halland, Blekinge och Kronobergs län samt patienter för second opinion.
Remiss från psykiater på hemorten krävs.
För den som bor utanför region Skåne krävs även specialistvårdsremiss.
Teamet tar emot remiss från personer som är från 17 år och 6 månader och uppåt.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Psykiatriska kliniken
431 80 MÖLNDAL
Telefon 031-34 32 32 0

Stockholm
Anova
Norra Stationsgatan 69, 4 tr
17176 STOCKHOLM
Telefon 08-517 732 00
Remiss krävs från läkare / husläkare.

Stockholm, barn & ungdom
Mottagning för könsinkongruens och könsdysfori (KID-mottagningen)
Kontaktperson: Maria Elonen
Telefon: 08-123 522 20
Adress:
Barn- och ungdomspsykiatri Stockholm
BUP Forsknings- och utvecklingscentrum
Mottagning för könsinkongruens och könsdysfori
Gävlegatan 22, Entré B, våning 8
113 30 Stockholm
Mottagningen tar emot personer som upplever könsdysfori eller har funderingar kring sin könsidentitet. KID-mottagningen tar emot patienter under 18 år från hela landet. Remiss från annan BUP-mottagning krävs.

Sydsverige
(Skåne, Blekinge, Kronobergs och Hallands län)
Den som tillhör Region Skåne kan ringa till mottagningen direkt (så kallad egenremiss).
För övriga gäller:
Blekinge: Kontakta Sexologmottagningen (Psykiatriska mottagningen, Karlskrona sjukhus/öst).
Växjö: Kontakta akutremissmottagningen.
Ljungby: Kontakta psykiatrin i Ljungby.
Södra Halland: Kontakta psykiatrin i Halland.
Norra Halland: Kontakta psykiatrin i Halland (patienter från norra Halland kan genom specialavtal komma till sexologmottagningen i Lund).

Umeå
Norrlands Universitetssjukhus, Psykiatriska kliniken
901 85 UMEÅ
Telefon 090-785 00 00 (växel). Be om att få bli koppla till allmänspykiatrin.
För patienter under arton år, kontakta barnpsykiatrin på nummer 090-785 66 00.

Uppsala
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Telefon 018-611 21 08

Västra Götalandsmottagningen
Lundströmmottagningen
Kungsgatan 5, 1 tr
441 30 Alingsås
Tar emot patienter under arton år.
Telefon 0322-22 67 90