FPES på Stockholm Pride

Självklart medverkar FPES på Stockholm Pride med flera olika aktiviteter. Här följer en kort sammanfattning av var FPES kommer att synas under Stockholm Pride.  Läs mer

Posted

FPES Paneldebatt i Almedalen

Representanter för riksdagspartierna deltog i en mycket välbesökt paneldebatt som transföreningen FPES arrangerade under Almedalsveckan. Det handlade om våra fokusfrågor, bland annat bättre skydd för transpersoner i lagstiftningen. Läs mer

Posted

Norge inför könsneutrala personnummer

Den norska skatteförvaltningen kommer att införa könsneutrala personnummer de närmaste åren. Det kommer troligen också att bli enklare att byta juridiskt kön. Förändringarna sker efter påtryckningar från Norges HBTQ-förening LLH och transförbund FTPN. Läs mer

Posted

Inget skadestånd till tvångssteriliserade

Justitiekanslern, JK, har idag den 17 juni fastslagit att staten inte är skadeståndsskyldig för de tvångssteriliseringar, som av rättsväsendet klassats som ett brott mot grundlag och mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, och avslagit skadeståndsanspråket i sin helhet.  Läs mer

Posted

Stort transmöte i Budapest

Trans, trygg & jämställd! Det var mottot för Transgender Europes femte internationella kongress, som nyligen hölls i Budapest. Över 200 delegater från 50 länder deltog, däribland representanter från RFSL och undertecknad från FPES. Trans- och HBT-organisationerna i Finland och Norge deltog också. Läs mer

Posted

17 länder gör framsteg på IDAHOT

Idag den 17 maj är det IDAHOT, Internationella dagen mot homofobi och transfobi. I veckan uppmärksammades detta med en konferens på Malta, som den svenska regeringen samarrangerat tillsammans med den maltesiska. Läs mer

Posted
Bookmark and Share