FPES får förlängt statsbidrag

Sju organisationer har fått bidrag för att under 2016 arbeta med frågor som gäller rättigheterna och levnadsvillkoren för hbtq-personer. Bidragsmyndigheten framhåller särskilt FPES arbete i sitt pressmeddelande om fördelningen av stödet. Läs mer

Posted

Råd om att få examensbevis i nytt personnummer

Sveriges Förenade HBTQ-studenters projekt ”Examensbevis” är slut. Nu släpper föreningen resultatet i form av en handbok: ”Examen i rätt personnummer”. Den handlar om utfärdande av nytt examensbevis efter ändrad juridisk könstillhörighet. Läs mer

Posted

Bättre rättsligt skydd för transpersoner

I betänkandet Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015:103) som överlämnats till kultur- och demokratiministern föreslås att det straffrättsliga skyddet för transpersoner ska stärkas. Dessutom föreslås att det kritiserade begreppet ”könsöverskridande identitet och uttryck” och ordet ”ras” ska slopas i lagstiftningen. Läs mer

Posted

FN-organ vill stärka HBTQ-rättigheter

Tolv tunga FN-organ, bland dem UNHCR och Unesco, har gjort ett gemensamt uttalande till stöd för HBTQ-personers rättigheter i hela världen. ”Stater bär enligt internationell lag det primära ansvaret för att skydda alla från diskriminering och våld”, står det bland annat i uttalandet.  Läs mer

Posted

Stödgrupp för närstående till transpersoner

I samband med årets anhörigseminarium vid Stockholm Pride startades FPES nya Facebookgrupp för närstående till transpersoner. Gruppen är tänkt för alla som har en relation till någon transperson, det vill säga föräldrar, partner, barn, vänner och andra närstående.  Läs mer

Posted

FPES ger svar på tal

En sänkt gräns till 15 år för att få genomgå könskorrigering ökar inte trycket på ungdomar att välja kön. Problemet är samhällets normer. Det skriver Tinahåkan Jönsson och Alfie Martins, Transföreningen FPES, i ett svar på en debattartikel i Sydsvenskan.
Läs mer →

Posted

Viktiga möten om transfrågor

Under Stockholm Pride tar Transföreningen FPES upp högaktuella frågor för transpersoner i tre seminarier. Föreningen kommer också att som vanligt att delta i Prideparaden och har ett eget tält i Pride Park. Läs mer

Posted

Enkät om transpersoners hälsa

Den nya rapporten ”Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner” baseras på en enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten har genomfört tillsammans med Karolinska Institutet. Totalt var det 800 transpersoner som deltog, vilket gör undersökningen till den mest omfattande hittills.  Läs mer

Posted
Bookmark and Share