FPES stödjer hotad RFSL-ordförande i Stockholm

Med bestörtning läser vi nyheten om att RFSL Stockholms ordförande ser sig tvingad att avgå till följd av hot och trakasserier som drabbat honom och hans familj.

Detta visar att RFSL och alla andra HBTQ-organisationer  mer än någonsin behövs för att försvara grundläggande mänskliga rättigheter för alla i samhället. Hot, trakasserier och våld av detta slag är helt oacceptabelt från vilket håll det än må komma och vi hoppas att den pågående polisutredningen ger resultat så att de ansvariga för detta kan lagföras.

FPES styrelse

 

Posted

Klassificering av transsexualism ändras inte

I januari 2017 gick Socialstyrelsen ut med nyheten att myndigheten skulle inleda en översyn av klassificeringen av transsexualism, med målet att det inte längre ska ses som en  sjukdom.

Detta har man backat på efter möten med FPES, RFSL och Transförsvaret. Se mer på URL nedan

http://www.socialstyrelsen.se/jamlikhalsa-vardochomsorg/hbtq/transsexualism

Posted

HBT-organisationer ville inte flytta diagnoskoder

Den 30:e mars 2017 var FPES och andra berörda organisationer på ett möte med generaldirektören på Socialstyrelsen för att diskutera förändring av diagnoskoden för transsexualism inom den existerande ICD-10 definitionen. Idag ligger den bland de psykiatriska diagnoserna, närmare bestämt som F64. Läs mer

Posted

FPES besökte socialdepartementet

Den 2 Mars 2017 var FPES på besök hos Socialdepartementet för att diskutera Ny lag om medicinsk könskorrigering. Detta är en den del av SOU 2014:91 som är relaterat till den medicinska processen.

Senare så kommer den andra halvan av SOU 2014:91 att behandlas av finansdepartementet. Det kommer vi också bli kallade till.

Från FPES deltog Alfie Martins och Sara Bystam.

Posted

De flesta upplever en markant förbättrad livskvalitet

Allt fler människor vill genomgå det som i dag kallas könsbekräftande kirurgi. Metoderna har blivit bättre och nästan alla patienter är nöjda med resultatet. Erfarenheterna används nu för att hjälpa en annan stor patientgrupp, könsstympade kvinnor.

Omkring en person på tiotusen lever med könsdysfori. Upplevelsen av att kroppen inte överensstämmer med den upplevda köns­identiteten skapar ett stort psykiskt lidande, och allt fler uppsöker sjukvården för att få hjälp. År 2011 fick kliniken för rekonstruktiv plastik­kirurgi på Karolinska universitetssjukuset i Solna ett 50-tal remisser gällande könsbekräftande kirurgi, 2016 var antalet 360.

Se mer nedan

http://ki.se/forskning/de-flesta-upplever-en-markant-forbattrad-livskvalitet

Posted
Bookmark and Share