Skolmaterial mot hbtq-fobi

Notering

Forum för levande historia har lanserat ett nytt utbildningsmaterial med syfte att motverka homo-, bi- och transfobi bland unga. Klassrumsmaterialet är webbaserat och riktar sig till lärare och elever i gymnasiet och på högstadiet. Materialet är framtaget för att underlätta lärarnas undervisning om rättigheter, identitet, normer och makt.

Forum för levande historias senaste attitydundersökning bland ungdomar visade på en ökad positiv inställning till homosexuella, bisexuella och transpersoner. Men resultaten pekade också på att många enskilda hbtq-personer utsätts för hat, hot och våld. Dagligen drabbas ungdomar av inskränkande normer i form av fördomar och förlegade stereotyper, små kommentarer och skällsord eller direkta hot och trakasserier.

För att höja kunskapsnivån bland lärare och elever och motverka inskränkande normer har Forum för levande historia lanserat materialet HBTQ, NORMER & MAKT. Det tar upp hur personer i olika skeenden från 1900-talets början fram till idag har engagerat sig och kämpat för rättigheter som påverkat och gäller för alla. Varje avsnitt utgår från en händelse som haft inverkan på rättigheter eller normer och beskriver sedan skeendet före och efter, med relevanta hänvisningar och fördjupningar.

Tanken med det nya materialet är att byta fokus på samtalet, från att vädra fördomar och åsikter, till att värna allas lika rättigheter och möjligheter.

– Rättigheter är en färskvara. Det har återkommande krig, konflikter och kränkningar tyvärr lärt oss. Förhoppningsvis kommer vårt nya material att inspirera lärare och elever att på ett naturligt sätt ta upp och diskutera hbtq-personers rättigheter, säger överintendent Ingrid Lomfors.

Utbildningsmaterialet presenterades på Skolforum i Älvsjö vid ett scenframträdande och ett panelsamtal. Det går att ta del av materialet i sin helhet på www.levandehistoria.se.

Forum för levande historia är ett nationellt forum som arbetar för demokrati och alla människors lika värde med lärdomar från historien. Främst med fokus på lärare och elever., utgångspunkten är Förintelsen.

 

Skolchef berättar om transbakgrund

Notering

Haninges grundskolechef Lina Axelsson Kihlblom föddes som pojke och är glad över att fler barn vågar berätta om sina känslor av att leva med fel kön.

Lina Axelsson Kihlblom är grundskolechef i Haninge kommun och har gjort sig känd som rektorn som vände skolresultaten för Ronnaskolan i Södertälje. Det skriver Sveriges Radio P4 Stockholm.

Nyligen släppte hon boken Kommer du tycka om mig nu? där hon avslöjar sitt livs största hemlighet – att hon föddes som pojke och har genomgått en könskorrigering.

Det var ingen specifik händelse som gjorde att Lina började fundera över sin kropp när hon var i femårsåldern.

– Det var ju en sakta insikt om att det är en konflikt mellan det yttre och det inre.

Gjorde det dig rädd?

– Nej, det var ingen plötslig insikt. Därför fanns inte den här chocken heller.

Lina Axelsson Kihlblom kände att hennes kropp var som ett fängelse men berättade inte om sina känslor för någon. Hon försökte gradvis hitta sin nya identitet utan att behöva säga någonting.

– De diskussionerna fanns inte då. Ingen någonsin sa att det här var normalt, att det var en normal känsla. Jag gick med det här utanförskapet.

P4 Stockholm har rapporterat om att allt fler barn söker vård för könsdysfori. De upplever inte att de känner sig hemma i sin egen kropp.

2013 sökte 30 barn vård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. I år räknar sjukhuset med att utreda över hundra barn.

Åttaåriga Linnea berättar i ett reportage i P4 Stockholm att hon känner sig fångad i sin egen kropp.

– Jag känner mig som en tjej fast jag är ju en kille, säger hon. Det känns liksom som ett fängelse.

Lina Axelsson Kihlblom känner igen sig i Linneas situation.

– Det jag hör är ju Linnea som faktiskt talar om väldigt stora frågor som många först i vuxen ålder reflekterar över. Jag blir väldigt glad över att Linnea kan berätta och beskriva sina känslor och gör det ganska skamlöst. Hon känner som hon känner och det är ganska fint.

Lyssna på intervjun med Lina Axelsson Kihlbom på Sveriges Radios webbsajt. 

Fler barn i utredning

Notering

Det har skett en kraftig ökning av barn och unga som söker vård för så kallad könsdysfori – upplevelsen av att tillhöra ett annat kön. Det berättar Sveriges radio P4 Stockholm i ett reportage.

Till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna, den mottagning i landet som tar emot barnen, har antalet remisser tredubblats de senaste två åren.

Linnea, som är åtta år, är född i en pojkkropp men lever idag som flicka.

– Jag känner mig som en tjej fast jag är ju en kille. Om jag går in på tjejernas omklädningsrum känns det konstigt, går jag in på killarnas omklädningsrum känner jag mig som en tjej.

Vården får in allt fler remisser från barn och unga som upplever att de tillhör det andra könet. På Barn- och ungdomspsykiatrin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus har antalet remisser tredubblats bara under de senaste två åren.

2013 fick man in 30 remisser och man beräknar att när det här året är slut ha fått in runt hundra.

Louise Frisen är läkare och docent i ungdomspsykiatri vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

– Att det ökar så pass mycket finns det bara spekulationer om vad det beror på. Det skulle kunna bero på att det är personer som inte tidigare haft kännedom om att den här möjligheten finns.

– Det skulle också kunna vara en sänkt tröskel utifrån andra faktorer i samhället tillexempel att de här fenomen uppmärksammas alltmer och att det blir nåt som fler ungdomar väljer att utforska som en del i sin identitetsutveckling.

Men det är inte bara i Sverige man kan se en ökning. Det ser likadant ut i andra länder.

– Frekvensen är ungefär densamma över hela världen. I Holland, där det är dubbelt så många invånare som Sverige, är det dubbelt antal inkommande remisser. Det är likvärdiga siffor i England.

När barnen kommer i puberteten kan man bromsa utvecklingen till man/kvinna för att sedan ge hormoner och eventuellt göra en könskorrigering.

Åttaåriga Linnea går nu på utredning.

– Det bästa med att vara jag är att jag liksom kan vara jag. Det jobbigaste är att jag har blivit född lite annorlunda, för jag önskar faktiskt att jag är i en tjejkropp istället för att vara fast i en killkropp hela tiden.

Känns det som om du är fast i en killkropp?

– Det känns liksom som ett fängelse. Alltså jag vill ha en kropp som en tjej, inte en kropp som en kille har.

Lyssna här på reportaget.

Hör mer om Linnea. Här finns ett 32 minuters reportage.

 

Fick du nytt examensbevis?

Notering

Sveriges förenade HBTQ-studenters förening SFQ har beviljats projektmedel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för projektet Examensbevis i fokus. Förbundet drev ett liknande projekt, Luckor i lagen, år 2011.

Det nya projektet löper från den 1 juni – 31 oktober. Nu undersöker SFQ på djupet högskolors och universitets tillvägagångssätt vid nyutfärdande av examensbevis efter att en person ändrat juridisk könstillhörighet och personnummer.

Idag saknas ofta information och rutiner för hur en går tillväga, och vilka möjligheter som finns, när en som inter- eller transsexuell student/alumni ska begära ut nytt examensbevis i rätt personnummer.

Nu söker SFQ de med erfarenheter av att begära ut nytt examensbevis. Kanske har du erhållit ett sådant, kanske planerar du att göra det, kanske räds du inte, eller blev du helt enkelt nekad? Dina upplevelser kan både vara bättre och sämre, känslosamma eller sakliga! Projektet samlar in personliga erfarenheter, samt information från lärosätena själva om deras rutiner kring nyutfärdande av examensbevis.

Vill du dela med dig av dina erfarenheter till SFQ? Dina svar inhämtas via denna enkät. SFQ söker även intervjupersoner. Alla svar och intervjuer behandlas anonymt.

 TILL ENKÄTEN>>>

De som jobbar med projektet heter Elias Olsson, Elise Linnea Strömberg och Stina Lundin. Har du frågor eller undringar så finns de på: examensbevis@hbtqstudenterna.se

Projektet förs i samverkan med Transföreningen FPES:

Bengt Anderberg avliden

Notering

Bengt Andeberg Foto Eva BennerBengt Anderberg drev tillsammans med sin hustru Åsa Anderberg under flera år Riviera Hotell i Båstad. Detta kom att bli av stor betydelse för transpersoner i Sverige, Norge och Danmark, som på Riviera fick en möjlighet att komma ut i  en trygg miljö.
Läs mer på www.bastadstraffen.se. Båstadsträffen är en lokalförening till FPES. Foto: Eva Benner.

Byte av juridiskt kön från 7 års ålder i Norge

Notering

I ett lagförslag som nu går ut på remiss föreslås att man ska få byta juridiskt kön från 7 års ålder i Norge. Det gäller dock bara byte av juridiskt kön och fortfarande krävs att man är 18 år innan man får göra kirurgiska ingrepp. Man kan ansöka själv men för minderåriga krävs att båda föräldrar ger sitt tillstånd, vilket säkert kommer att ge problem för ganska många.

Läs mer här (på norska)

Till dig med könsdysfori

Notering

Socialstyrelsen har tagit fram två broschyrer som vänder sig till dig med könsdysfori och till de som möter personer med könsdysfori i sitt arbete.
Broschyrerna beskriver vad könsdysfori är, vilken typ av stöd och behandling som kan vara aktuell och ger tips på var man kan få mer information. Den ena vänder sig både till personer med könsdysfori och deras närstående. Informationen baseras på Socialstyrelsens kunskapsstöd om könsdysfori.
Den andra vänder sig bland annat till primärvården, psykiatrin, socialtjänsten och elevhälsan. Den beskriver vad könsdysfori innebär, varför det är viktigt att remittera personer med könsdysfori till den specialiserade vården och vad som kan göras för att ge dessa personer ett gott bemötande.

Broschyrerna finns att ladda ned här:

Till dig med könsdysfori

Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete